Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 40 – Maj 2020

No. 40 – May of 2020

Contents

Bolivia          5
The Rise of the Fascist Oligarchy to the Government in Bolivia
Revolutionary Communist Party – PCR – Bolivia

Brazil            10
How to Advance Our Work with the Masses?
Revolutionary Communist Party – PCR – Brazil

Burkina Faso 16
The COVID 19 pandemic, an aggravating element of the crisis of the neocolonial system
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Dominican Republic           23
The fight against bureaucratic methods: An integral part of the ideological struggle
Communist Party of Labor (PCT)

Ecuador        28
The indigenous and popular uprising of October, its lessons and the perspectives for the revolutionary struggle
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

India             42
Condition of Indian Labouring Masses
Revolutionary Democracy

Iran               64
Imperialism: Enemy of the Peoples and States!
Party of Labor (Toufan)

Italy              72
The “New Silk Road” (OBOR) in Italy: inter-imperialist struggle, bourgeois interests and revisionist somersaults
Communist Platform

Mexico          82
The Economic Crisis and the Coronavirus in Mexico
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Morocco        90
For a broad dialogue among Marxist militants, as a necessary step on the road to building the party of the Moroccan working class
Democratic Way

Spain             116
In the face of the coronavirus and economic crisis
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(M-L)

Tunisia          119
About the Second Wave of Revolutionary Processes in the Arab World
Party of the Workers of Tunisia

Turkey           136
March 8 and the Oppression of Women
Party of Labour (EMEP) – Turkey

United States 154
The UAW and CTU Strikes, and Their Lessons
American Party of Labor – APL

Uruguay        158
The defeat of the Frente Amplio is the failure of the revisionist dogma
Marxist-Leninist Communist Party of Uruguay – PCMLU

Venezuela     173
The Capitalist Crisis, the Virus and the Class Struggle
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top