Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 41 – November 2020

No. 41 – November of 2020

Contents

ICMLPO  –  5
Honor and Glory to Comrade Raul Marco
International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations

Bolivia  –  7
Their “Democracy” and Ours
Revolutionary Communist Party of Bolivia (PCB)

Brazil  –  12
The Betrayal by the Communist Party of China (CPC) of the Working Class and the 1949 Revolution
Revolutionary Communist Party (PCR)

Burkina Faso  –  25
Solidarity with the People’s Struggles in the United States against Impunity for Police Violence and Racist Crimes
Revolutionary Communist Party of Volta

Denmark  –  30
The Strengthening of the European Union on the Backs of the Working Class
Workers Communist Party, APK

Dominican Republic  –  36
An Experience in the International Communist Movement
On the 40th Anniversary of the Communist Party of Labor
Contributions to the Critical and Optimistic Assessment
Communist Party of Labor (PCT)

Ecuador  –  42
Modern Revisionism, Direct Enemy of the Revolution and Socialism
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France  –  63
“For a Revolutionary Rupture with the System”
Communist Party of the Workers of France

Germany  –  74
“Covid and the Question of Value”
Organization for the Construction of a Communist Workers’ Party of Germany

India  –  80
Covid 19 and the Working Classes
Revolutionary Democracy

Italy  –  92
The Coronavirus in Italy, from a Class Point of View
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico  –  105
Two Years of the Oligarchic Regime of the 4T in Mexico
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Spain  –  115
The Road to the Revisionist Abyss: Notes on the Historical Experience of the Soviet Union
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ml)

Tunisia  –  122
Friedrich Engels: the Journey of a Great Thinker and an Outstanding Activist
Party of the Workers of Tunisia

Turkey  –  144
Engels as an Organiser and Propagandist
Party of Labour (EMEP)

Uruguay  –  164
What Was and Is the Cuban Process
Marxist-Leninist Communist Party of Uruguay – PCMLU

Venezuela  –  187
In Venezuela the Struggle Advances in the Midst of Contradictions
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top