Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 42 – Maj 2021

No. 42 – maj of 2021

Contents

Bolivia – 7
What is fascism and how to combat it? A reading from the Bolivian reality
Revolutionary Communist Party (PCR)

Brazil – 17
Covid-19, the Vaccine and Capitalist Greed
Revolutionary Communist Party (PCR)

Burkina Faso – 27
The Struggles of the People’s Youth in the Sahara Sahel Sub-Region of West Africa
Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV)

Chile – 35
Constitutional Convention: “Let’s Change Everything so that Nothing Changes”
Revolutionary Communist Party of Chile

Colombia – 40
Colombia between the War and the Pandemic
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist)

Denmark – 52
Deepen the political consciousness of the working class on the failure of capitalism
Workers’ Communist Party

Dominican Republic – 59
The revolution continues to be a problem that awaits a solution
Communist Party of Labor (PCT)

Ecuador – 69
The Proletarian Revolution and Inter-Imperialist Contradictions
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador (PCMLE)

France – 82
Let us follow in the footsteps of the Communards
Communist Party of the Workers of France (PCOF)

India – 87
The Condition of the Indian Labouring Masses
Revolutionary Democracy

Italy – 106
A year of pandemic, economic and social crisis in Italy
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico – 112
The 4T Regime and the Fight of the Masses
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Norway – 128
Energy and electrification – keys to the success of socialism
Marxist-Leninist Group Revolution

Pakistan – 134
Pakistan’s Labour Movement, Past and Present
Labour Front

Peru – 142
About the Book “The Class-Struggle Unions and Their Principles”
Peruvian Communist Party (M-L)

Serbia – 149
Is China a socialist country?
Revolutionary Alliance of Labour of Serbia

Spain – 158
The Paris Commune
Communist Party of Spain (M-L) PCE(ml)

Tunisia – 174
One hundred years ago the first communist cell in Tunisia was born
Workers’ Party of Tunisia

Turkey – 180
What fascism is and what it is not?
Party of Labour (EMEP)

United States of America – 201
Elections Won’t Defeat Fascism, Only We Can
American Party of Labor

Uruguay – 209
Why We Believe in the Centrality of the Working Class
Marxist-Leninist Communist Party of Uruguay (PCMLU)

Venezuela – 217
The Ideological Struggle and the Reality of Venezuela
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela (PCMLV)

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top