Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 43 – November 2021

No. 43 – november of 2021

Contents

Bangladesh – 5
A Brief Report on the Political Situation in Bangladesh
Communist Party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

Bolivia -14
The Land Is for Those Who Work It
Revolutionary Communist Party – PCR – Bolivia

Brazil – 26
Black Slavery and the Capitalist Mode of Production
Revolutionary Communist Party – PCR – Brazil

Burkina Faso – 36
The Struggles of the Poor Peasantry and the Agricultural Proletariat and the Path of Their True Emancipation
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Chile – 44
Aspects of Ernesto “Che” Guevara’s Political and Economic Ideology
Revolutionary Communist Party of Chile

Denmark – 59
The Work of the Party in the Working Class, the Workplaces and Trade Unions
Workers’ Communist Party, APK

Dominican Republic – 66
Five Lines of Actions for the Communists in the Dominican Republic
Communist Party of Labor (PCT)

Ecuador – 72
From “21st Century Socialism” to Progressivism
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France – 81
The Sale of Submarines to Australia
Communist Party of the Workers of France – PCOF

Germany – 87
Nothing Was Allowed To Be Left of the GDR, Otherwise the Existence of Capitalism Would Be at Stake
Organization for the Construction of a Communist Party of the Workers of Germany

India – 91
COVID-19 and the General Crisis of Capitalism
Revolutionary Democracy

Italy – 99
Mafia, Economy and Political Power in Italy
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico – 116
Some Elements of the International Situation and the Economic Crisis
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Pakistan – 120
The Oppression of Women and Movements for the Emancipation of Women in South Asia
Labour Front

Serbia – 127
All Workers in Serbia Must Rebel!
Revolutionary Alliance of Labour of Serbia

Spain – 131
The Proletariat and Working Class in the Era of Global Imperialism
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ml)

Tunisia – 140
One Hundred Years Ago the First Communist Cell in Tunisia Was Born
Workers’ Party of Tunisia

Turkey – 147
Productive and Unproductive Labour: A Historical Summary
Party of Labour (EMEP)

United States of America – 169
Afghanistan and the Task of Working-Class Activists in the United States
American Party of Labor

Uruguay – 176
The National Question in the Light of Debates of the Communist Movement of the First Half of the 20th Century
Marxist-Leninist Communist Party of Uruguay – PCMLU

Venezuela – 193
The Class Struggle Is Advancing
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top