Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 44 – maj 2022

No. 44 – may of 2022

Contents

Bangladesh – 5
From the Congress to the BJP
Communist Party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

Bolivia – 28
Notes for an Analysis of Crypto Assets and the Blockchain from the Viewpoint of Marxist Political Economy
Revolutionary Communist Party – PCR – Bolivia

Brazil – 44
Capitalism and War
Revolutionary Communist Party – PCR – Brazil

Burkina Faso – 50
The War in Ukraine: A War of Imperialist Aggression and Redivision of Territories for World Hegemony
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Colombia – 55
Lessons of an Ongoing Electoral Process
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist)

Denmark – 66
Healthcare Professionals – A Global Commodity
Workers’ Communist Party, APK

Dominican Republic – 74
On the Question of Democracy in the Dominican Republic
Communist Party of Labor (PCT)

Ecuador – 84
The Class Nature of the Communist Party
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France – 106
A New Issue of Our Journal Rupture
Communist Party of the Workers of France – PCOF

India – 111
Some Questions of the Dictatorship of the Proletariat and the People’s Democracies
Revolutionary Democracy

Italy – 143
Ecological Crisis, Capitalism and Scientific Socialism
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico – 154
The Struggle of the Masses towards Their Sovietization, A Task on the Order of the Day
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Morocco – 168
The Situation in Morocco
Democratic Way

Serbia – 174
Is the War in Ukraine Only an Inter-Imperialist between the USA and Russia or Is It Also a National-Liberation War of the Ukrainian People?
Revolutionary Alliance of Labour of Serbia

Spain – 183
The Intellectuals and Communism
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ml)

Tunisia – 191
Address of the Central Committee to the Activists of the Party on the Situation Prevailing in the Country
Workers’ Party of Tunisia

Turkey – 203
The Fallacy of “Green Capitalism”
Party of Labour (EMEP)

United States of America – 214
We Reject Biden’s and Putin’s War
American Party of Labor

Uruguay – 216
Breaking with the Two-Party System, a Task of Historical Perspectives
Marxist-Leninist Communist Party of Uruguay – PCMLU

Venezuela – 228
A Time of Wars and Revolutions
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top