Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 46 – maj 2023

No. 46 – may of 2023

Contents

Bangladesh
The Partition of India
Communist Party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

Brazil
The Reconstruction of Russia and the Construction of Socialism: The Soundness of the Soviet Economy in the Face of the Crisis of 1929
Revolutionary Communist Party – PCR

Burkina Faso
The Deepening of the Crisis of the Imperialist Capitalist System Source of the Reinforcement of the Increasing Aggressiveness of Imperialism
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Chile
Marxism versus Anarchism
Revolutionary Communist Party of Chile

Colombia
2023, A Year of Slowdown and Uncertainty for Colombians
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist)

Denmark
“The Trotskyist World Movement”
Workers’ Communist Party, APK

Dominican Republic
This Time It Must Not Be Reelection Much Less Return to the PLD Model of Government
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador
Mikhail Ivanovich Kalinin
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France
A Powerful Social Movement Against the Pension Reform
Communist Party of the Workers of France – PCOF

Germany
A Multipolar World and Freedom Fighters?
Organization for the Construction of a Communist Party of the Workers of Germany

India
On the Situation in Ukraine
Revolutionary Democracy

Iran
Let Us Fight for the Unity of the Working Class of Iran!
Party of Labour – Toufan

Italy
The Rise of the Extreme Right in Italy and the Struggle of the Working Class
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico
The Militarization in Mexico, Part of Fascistization and Fascism
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Peru
Popular Uprising in Peru, December 2022 to April 2023
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist)

Spain
Drawing Lessons from the Past to Build the Future
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ml)

Tunisia
The Repression of the Left-Wing Movements in Tunisia
Workers’ Party of Tunisia

Turkey
The Earthquakes in Turkey: A Fundamental Fracture: “Where Is the State?”
Party of Labour (EMEP)

United States of America
Changes in the Forms of Imperialism over Stages of Capitalist Development
American Party of Labor

Venezuela
The Policy of the Marxist-Leninists in the Current Situation in Venezuela
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top