Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 47 – november 2023

PDF No. 47 – november of 2023 

US47Contents

Brazil
The Importance of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations, ICMLPO, for the world revolution
Revolutionary Communist Party – PCR

Burkina Faso
Declaration: The Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV) Calls on the Working Class and the People to Build a Broad
People’s Movement for Revolutionary Change
Revolutionary Communist Party of Volta

Denmark
Danish imperialism and the Imperialist Alliances EU and NATO – in the Context of the Rivalry of the Imperialist Powers and the Imperialist Wars
Workers’ Communist Party, APK

Dominican Republic
The Soviet Model, Nationalities and Ukraine
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador
The Party, the Masses and the Organization of the Revolution
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

Germany
Social Cuts, Inflation, Rising Unemployment… Capitalism in Reverse Gear!
Organization for the Construction of a Communist Party of the Workers of Germany

India
Preparation of the 1947 Draft of the Third Programme of the CPSU (b)
Revolutionary Democracy

Iran
Liberalism Died, Raise the Flag of Socialism!
Party of Labour – Toufan

Italy
Criticism of the “Imperialist Pyramid” Scheme
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico
Political Economy and the Electoral Situation: Neoliberal Continuity in the Epoch of Imperialism and the Proletarian Revolutions
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Norway
On Prettifying Russian Imperialism and “Multipolarism”
Revolution

Pakistan
On the Survivals of Feudalism in Pakistan
Pakistan Mazdur Mahaz

Spain
The Ideological Background of Fascism: The Assault on Reason European thought between 1870 and 1914
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ml)

Tunisia
The Arab Region at the Center of Imperialist Conflicts
Workers’ Party of Tunisia

Turkey
From Multipolarity to the Pyramid: Endless Confusion in the Debate on Imperialism
Party of Labour (EMEP)

United States of America
The Electricity Market and the Lie of “Green” Capital
American Party of Labor

Venezuela
Marxist-Leninists and the War
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top