Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revolutionens opgaver 2000–2020

100 kr.

Udgivet 23.april 2020
160 sider
A5 format paperback

Beskrivelse

Gennem uddrag fra 20 års kongresberetninger belyses og fortælles klassekampens begivenheder og udviklinger. Ligesom historien om APK klart trækkes op. Og det fortælles hvordan APK som den revolutionære handlings parti, påtog sig revolutionens små og store opgaver.

Bogen indeholder desuden APKs politiske Handlingsprogram ”Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik” vedtaget på APKs 6. kongres, maj 2015. Konkrete dagskrav har naturligvis ændret sig siden da og mange nye er kommet til, da den kapitalistiske offensiv bare er blevet værre siden. De grundlæggende problemstillinger har dog ikke ændret sig.

APK var fra sin start et handlingens parti.

Som del af opgaven APK stillede sig, var også udvikling af konkrete analyser for forståelse og håndtering af vores egen klasses samt borgerskabets ageren overfor hinanden. Den uforsonlige kamp mellem klasserne om hvad vej samfundsfundsudviklingen skal gå.

Uadskilleligt fra de opgaver har været, og er stadig, afsløring af revisionismens og reformismens falske teori og praksis. Vi har stræbt efter at være arbejderklassens værn mod disses løgne.

Vi har set dramatiske ændringer i de første årtier af dette århundrede. Både internationalt, på den globale scene, og herhjemme. I denne bog ses de gennem revolutionens briller  – kampen for fremtiden ud fra arbejderklassens perspektiv. Når vi med denne udgivelse stiller os frem for arbejderklassens vurdering af vores arbejde, er det også en markering af 20 års kamp og et signal til klassen om at gå med partiet og styrke arbejdet.

Yderligere information

Vægt 0,250 kg
Størrelse 21 × 15 × 1 cm
Back To Top