Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vi fordømmer statskuppet i Peru og udtrykker vores solidaritet med arbejderne og folket  

Af Konferencen af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML - Koordinationskommiteen

Statskuppet, der fandt sted i Peru den 8. december, er et nyt kapitel i den alvorlige politiske krise, der har rystet landet i månedsvis.

Så snart Pedro Castillo overtog præsidentembedet for republikken, begyndte imperialismen og det peruvianske storborgerskab at konspirere mod den folkevalgte regering. Regeringen blev valgt med bred folkelig støtte på grund af dens økonomiske, politiske og sociale forslag, der udtrykte folkets længsler efter forandring. Men forhåbningerne blev imidlertid svigtet af Castillos opgivelse af sit valgprogram, ikke mindst valgløftet om at indkalde en grundlovgivende forsamling. Og af en uigennemsigtig regeringsledelse med nære pårørende i nøglefunktioner.

De forskellige borgerlige fraktioner kæmper på topplan om magten og institutionel kontrol, mens arbejderne og folket er ofre for fattigdom, arbejdsløshed, lave lønninger og undertrykkelse af deres protester. Disse og andre problemer og materielle krav motiverer folkets kamp, især at der indkaldes en grundlovgivende forsamling, inden for rammerne af folkets krav. Hvis ikke – må politikerne, dem alle, gå af!

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML, fordømmer imperialismens komplot og den højreorienterede kupchef og udtrykker sin solidaritet med de peruvianske arbejderes og folks kamp.

8. december, 2022

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top