Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vi skal bruge og videreføre arven fra Lenin

Udtalelse fra Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Lad os på 100-årsdagen for Lenins død fortsætte med at kæmpe for revolution og socialisme i vores respektive lande. For i dag, som i går, bekræfter det kapitalistiske systems generelle krise oktoberrevolutionens, Lenins og hans arvs gyldighed, lyder det fra CIPOML.

100-året for Vladimir Ilich Lenins død den 21. januar 2024 vil være en god anledning for kommunister og revolutionære over hele verden til at udvikle manifestationer til forsvar for marxistisk teori og leninisme.  Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML, opfordrer til at dette gøres.

Kapitalismen, hvis grundlag og udvikling mesterligt blev forklaret af Karl Marx og Friedrich Engels, kan i sin monopolistiske fase kun forstås rigtigt i lyset af den leninistiske teori om imperialismen. Da vi fortsat lever i imperialismens og arbejderklassens revolutions epoke, er januar måned og hele år 2024 en særlig mulighed for at udbrede Lenins varige teoretiske og politiske arv blandt de nye generationer.

Bidragene fra Lenin, den internationale arbejderklasses lærer og vejleder, er uerstattelige, især i en verden, der er så turbulent, som den vi lever i i dag. Forværringen af det kapitalistiske systems generelle krise ledsages af konfrontationer, aftaler og uenigheder mellem de imperialistiske magter i deres kamp for kontrol over territorier, ressourcer og geostrategiske zoner i alle hjørner af verden.

Faktisk bliver striden mellem de imperialistiske lande i deres bestræbelser på en ny fordeling mere og mere frontal og voldelig på grund af de store forandringer, der har fundet sted i de sidste årtier af det forrige århundrede og i det nuværende 21. århundrede.

I lyset af udfordringerne i verden i dag og i betragtning af de marxistisk-leninistiske partiers og organisationers udviklingsniveau og opgaver er det påtrængende at videreføre og bruge Lenins tanker og arv.  Tænkeren og teoretikeren og handlingens mand, der er konsekvent i revolutionære principper og uforsonlig over for forrædere og opportunister fra “venstre” såvel som højre. Arbejderen og den dristige politiske leder, der, i takt med processernes gang, både under op- og nedture, lokaliserede hovedaspektet af den grundlæggende modsigelse på hvert tidspunkt, for at udlede de retningslinjer og opgaver, der svarede til at modstå og fremme revolutionens sag. En alsidighed og fleksibilitet, der altid konfronteres med praksis, uden antydning af dogmer eller ekstremisme. En uudtømmelig rigdom af erfaringer og lærdomme er rodfæstet  i livet og arbejdet hos Lenin, denne universelle kæmpe for arbejderklassens, socialismens og kommunismens idealer.

Lad os på 100-årsdagen for hans død fortsætte med at kæmpe for revolution og socialisme i vores respektive lande, for i dag, som i går, bekræfter det kapitalistiske systems generelle krise oktoberrevolutionens, Lenins og hans arvs gyldighed.

CIPOML’s koordinerende komité.

December 2023

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top