Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vi støtter den folkelige kamp i Tunesien

Af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

I løbet af den sidste måned har mange tunesiske regioner og byer, inklusive hovedstaden, oplevet stærke folkelige bevægelser, hvor de arbejdsløse unge og de kæmpende studerende spiller en vigtig rolle.

I lyset af den dybe krise i toppen blandt de tre præsidenter, belejrede tusinder af demonstranter den 26. januar parlamentet for at kræve hele den herskende klasses afgang som følge af det falske valg finansieret med beskidte penge. Lokale generalstrejker blev indkaldt af General Workers Union of Tunisia (UGTT), og andre faglige organisationer og politiske kræfter, der kom ind i kampen til trods for politiets lockout.

Svaret fra regeringen og dens sikkerhedsstyrker var at angribe demonstranterne med knipler og tåregas og arrestere tusindvis af unge og endog børn. Den folkelige utilfredshed, vrede og mistillid til den herskende klasse er meget omfattende så det lykkedes ikke at standse kampen.

Mobiliseringen er blevet fremprovokeret af den dramatiske situation i Tunesien, der er karakteriseret ved høj arbejdsløshed, fattigdom og ekstrem fattigdom, sociale og regionale uligheder, korruption, vold mod kvinder, udelukkelse fra uddannelse.

Dertil skal tilføjes virkningerne af pandemien, forstærket af Mechichi-regeringens politik, der favoriserer kapitalismen og fører landet ud i ruin og med voksende afhængighed af imperialismen og dens agenturer, såsom IMF, der kvæler Tunesien med en udlandsgæld.

Arbejderklassen og de folkelige masser nægter at betale krisen og gælden. De føler sig forrådt af et helt årti af anti-græsrods og antisocial politik og er i stigende grad klar over, at deres problemer er knyttet til det nuværende system, som det er tid til at bryde med.

Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) udtrykker sin solidaritet og støtter resolut den folkelige bevægelse, der ryster den sociale og politiske orden i Tunesien og styrker den internationale front i kampen mod imperialisme og reaktion.

Vi fordømmer den kontrarevolutionære rolle, som sekteriske og fundamentalistiske kræfter spiller, såvel som indblanding og indtrængen fra de imperialistiske magter der er fjender af folkenes uafhængighed, frihed og suverænitet.

Vi fordømmer den bagvaskelse og hadkampagne, de reaktionære kræfter har indledt mod Arbejderpartiet og dets generalsekretær kammerat Hamma Hammami.

Vi håber, at situationen vil engagere så mange politiske og sociale kræfter som muligt ind i en kæmpende enhedsproces, der opbygger en revolutionær folkefront.

Ned med det kapitalistiske system, ned med bourgeoisiets magt!

Længe leve arbejdernes og undertrykte folks kamp og internationale solidaritet!

 

Februar 2021

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top