Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vi støtter Venezuelas arbejdere og befolkning mod den imperialistiske aggression

CIPOML - Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Venezuelas folk står i en yderst vanskelig økonomisk, social og politisk situation. På grund af USA’s, EU’s og deres lakajers økonomiske blokade, den socialdemokratiske regeringspolitik og den revolutionære bevægelses organisatoriske svaghed.

Disse forhold truer med at blive forværret for befolkningen, hvis der ikke sker en forandring i retning af en ægte revolution og et folkeligt demokrati under ledelse af arbejderklassen, bønderne, andre borgere og den folkelige bevægelse.

Den internationale revolutionære bevægelse samlet omkring CIPOML støtter det venezuelanske folk, der står overfor uhyrlige imperialistiske magter. Disse magter forsøger at tilegne sig folkets naturrigdomme, mens de forsøger at lægge den fulde byrde af krisen over på arbejderklassen.

Vi står sammen med vore kammeraters retfærdige kamp i dybeste solidaritet. Vi støtter alle dem der går til modstand og kæmper med en klar og konsekvent linje for handling i dette land under vanskelige betingelser for en sejr i de igangværende og kommende kampe.

Arbejdere og andre revolutionære står overfor den enorme udfordring at organisere og lede arbejderklassens og folkets uafhængige kamp til at gå op imod krisen og tilføre den et revolutionært perspektiv. I disse bestræbelser har de opbakning fra kommunisterne organiseret i den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML, fra andre revolutionære kræfter og fra verdens arbejdere og folk.

Længe leve den proletariske internationalisme

Udtalelser fra CIPOML’s verdenskonference, Mexico, November 2018

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top