Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vi vil forsat løfte arbejderklassens røde fane

Udtalelse fra den 26. internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr 2018 i Mexico

Midt i en tid, hvor spændingerne mellem imperialistmagterne øges som følge af den kapitalistiske økonomis svækkelse på verdensplan, hvor den politiske fascisme er på fremmarch, og hvor faren for krig hver eneste dag truer alle verdens befolkninger, er unge revolutionære samlet på det autonome universitet i Chapingo, Mexico, for at formulere kravene til ungdommens rettigheder, for fred og imod imperialisme og fascisme. Her er samlet unge fra Filippinerne, Hongkong, Tyrkiet, Argentina, Brasilien, Peru, Ecuador, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Canada, Puerto Rico, USA og fra forskellige hjørner af Mexico.

Lige nu gennemfører unge bønder, oprindelige folk, arbejdere, kvinder, studerende og ansatte i den offentlige sektor en lang række kampe. Dem mødtes vi om til den 26. internationale antiimperialistiske og antifascistiske ungdomslejr. I seks dage med paneler, samtaler, workshops, kulturelle aktiviteter og kammeratligt samvær drøftede vi verdens tilstand og deltog i klassekampen, i ungdommens og befolkningernes kamp i hvert eneste af de lande, vi kommer fra.

På den ene side har vi fået bekræftet at ungdommen er blandt dem der lider allermest under det imperialistiske systems grusomheder. Dette system, som nu intensiverer udbytningen af arbejderklassen, uddyber sin fascistiske, racistiske og fremmedfjendske politik, fratager millioner af unge muligheden for at få en uddannelse og dømmer vores befolkninger til et liv i elendighed.

På den anden side har vi konstateret, at den imperialistiske aggressivitet er blevet mødt med vores modsvar: Mobilisering og kamp for arbejderne, for verdens befolkninger- og sammen med dem har ungdommen kæmpet i forreste række.

De anti-fascistiske, anti-imperialistiske og demokratiske unge, der deltog i denne lejr, er vigtige deltagere i kampene overalt i verden. Derfor er vi også sikre på, at vi fortsat vil løfte arbejderklassens historiske røde fane for klassens frigørelse fra kapitalismens åg.

For at nå vores mål, for at forhindre krig, for at besejre den fremadstormende fascisme – og for at samle kræfterne til kamp for en grundlæggende ændring af samfundssystemet – er det nødvendigt, at ungdommen, bønderne, de studerende, og arbejderne kæmper sammen.

Det er op til os unge at styrke vores egne ungdomsorganisationer og at styrke arbejderbevægelsen og de folkelige bevægelser.

For fred og social frigørelse!

Til kamp for enhed og for styrkelse af ungdommens kamp!

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top