Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 3 – august 2019

Fagforeningerne er arbejderklassens vigtigste grundorganisering. Hvordan ser de ud i dag og hvad har reformismen og fagtoppen betyder for det kæmpe udsalg af rettigheder, der er sket de sidste årtier. Det behandles her sammen med de træk vi ser i dag på at en klassekampslinje bygges op nedefra.

Socialdemokratiets gamle drøm om at forvandle arbejderklassen til medejere og aktieejere med økonomisk demokrati i sin oprindelige og nye form tages op. Ligesom som spørgsmål som statens klassekarakter som fælles kapitalist overfor ideer om kooperative virksomheder og internettet som stående udenfor den kapitalistiske økonomi.

Komintern er nok et af de mest udskældte kapitler i arbejderklassens kamp for revolution og socialisme i det borgerlige mediebillede. I år er det 100 år siden Den Tredje, den Kommunistiske Internationale blev stiftet. I den anledning bringes artikler fra ml-partier, der belyser Den Kommunistiske Internationales betydning for arbejderklassens kamp for revolution i henholdsvis i Latinamerika og i den arabiske verden. Det er sider af Kominterns historie, der ikke tidligere har været beskrevet på dansk, og som giver historisk viden og et bagtæppe for dagens aktuelle klassekampe på disse kontinenter.

Vore dages internationale marxist-leninistiske organisering, CIPOML, så dagens lys for 25 år, og opfordring fra dens stiftelsesdokument ”Quito-erklæringen” er også i dag fuldt gældende og aktuelt.

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top