Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

For et revolutionært brud med kapitalismen Beretning og dokumenter fra Arbejderpartiet Kommunisternes 9. kongres, 2021

100 kr.

Udgivet 1. februar 2022
120 sider
A5 format paperback

Beskrivelse

Denne bog indeholder beretningen og dokumenter vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes (APK) 9. kongres, og vidner om et parti der er på højde med den hastige udvikling i klassekampen. Beretningen og de vedtagne resolutioner, bl.a. om erfaringer fra klassekampen og klimakampen, giver et aktuelt, omfattende og virkeligt enestående klart blik på kapitalisme og imperialismen i vores tid og kommunisternes opgaver. Bogen kan læses af alle der har interesse i politik, og er især til dig der ikke længere vil nøjes med ord og tomme løfter, men er afklaret med at systemet ikke kan forbedres. En fremtid uden udbytningen kræver et revolutionært brud med kapitalismen.

Forordet

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), der blev stiftet i 2000, holdt sin 9. kongres i september 2021. Op til 9. kongres debatterede hele partiet, samt kredsen af sympatiserende omkring partiet, udviklingen i klassekampen, partiets rolle samt gennemførte studier af udvalgte marxistisk-leninistiske tekster for ideologisk afklaring og inspiration.

Et grundigt arbejde gennemførtes før kongressen, hvilket ledte til en kongres med et godt ideologisk og politisk niveau og en høj grad af enighed. Dette arbejde udførtes i tråd med, og styrkedes af, APK’s deltagelse i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisatioer, CIPOML.

Dorte Grenaa aflagde på kongressen CentralKomiteens virksomhedsberetning. Beretningen blev godkendt af kongressen.

8 andre dokumenter blev vedtaget af kongressen. Disse blev, ligesom beretningen, grundigt og uddybende behandlet.

I denne bog fremlægges kongresdokumenterne samlet.

Dertil indeholder denne bog et par korte introducerende og forklarende tekster om APK. Disse tekster er udarbejdet i den forgange kongres­periode, til brug for de som søger viden på APKs hjemmeside www.apk2000.dk, teksterne er kun let bearbejdet til bogform her.

For de følgende dokumenter har vi opfordringen:
Læs dem, brug dem, del dem!

Centralkomiteen
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Yderligere information

Vægt 0,250 kg
Størrelse 21 × 15 × 1 cm
Back To Top