Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – Fra DKP/ML til APK
Den partiforberedende organisation OKTOBER 1997-2000 Dokumenter og artikler i udvalg

150 kr.

Udgivet august 2022
404 sider
A5 format paperback

Beskrivelse

Findes nu også som gratis online udgivelse: Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – Fra DKP/ML til APK (Artikler i udvalg fra Den partiforberedende organisation OKTOBER 1997-2000) PDF.

Og som lydbog på Stalinfo youtube kanal.

Om udgivelsen

Vi ser fremad, og vi ser frem til styrkelsen af det kommunistiske parti og til arbejderklassens revolution. Vi ved, at den fremtid afhænger af det kommunistiske partis evne til at tilegne sig marxismen-leninismen og til at bekæmpe revisionismen.

Udgivelsen af indeværende bog blev besluttet på Arbejderpartiet Kommunisternes (APK) 9. kongres i september 2021.

Med udgivelsen foreligger der nu en samling af en række lærerige dokumenter og artikler, som alle indgår i erfaringen med skabelsen og opbygningen af et marxistisk-leninistisk parti. Lærerige er såvel artiklernes indhold om marxisme-leninisme, om strategi, og om skabelse af et parti, som de artikler der afdækker revisionisternes praksis i et konkret forløb.

Kampen for skabelsen af et kommunistisk parti er hovedspørgsmålet for kommunisterne i de lande og tider, hvor et ægte kommunistisk parti ikke eksisterer.

I perioden 1997-2000 stod de danske kommunister uden noget parti, efter at en gruppe revisionister havde kuppet sig til magten i Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister Leninister (DKP/ML) og sprængt partiet.

De falske kommunist-partier har historien og arbejderklassen set for mange af. Det havde de allerede ved stiftelsen af DKP/ML i 1978, hvor netop DKP/ML blev stiftet som et marxistisk-leninistisk parti og var en del af den antirevisionistiske bevægelse.

Fra 1978 og frem til 1997 var DKP/ML arbejderklassens revolutionære kommunistiske parti. I 1997, gennem diverse ukommunistiske manøvrer, og grundet træghed og et lavt skolingsniveau i partiet, kunne revisionismen og klassefjenden underminere partiets ledelse, og gennemføre et kup i ledelsen.

Grundet den bydende nødvendighed for et parti, og for, for alt i verden, ikke at lade revisionisternes projekt lykkes så langt at man lod sig slå ud, skabtes den partiforberedende organisation OKTOBER.

De dokumenter og artikler fra OKTOBER-perioden som er medtaget her i bogen har sjældent stået så stærkt, som de gør her. I samlingen får de et udtryk i en helhed, der samtidig kan overskues.

Når dokumenter og artikler læses 25 år efter revisionisternes sprængning af DKP/ML, kan det undre, at det lykkedes dem at sprænge partiet.

Partiet stod stærkere end nogensinde i klassekampen, og det var i praksis ved at gå fra at ’være en opposition i oppositionen’ til at blive ledende blandt venstrekræfter, progressive og i bevægelser.

Dagbladet Arbejderen stod på daværende tidspunkt stærkt. Det havde gennem næsten 2 årtiers slid opnået en unik situation som et trykt dagblad midt i klassekampen, alt imens andre partiers blade var lukket ned. Siden er det kun gået ned af bakke. I dag humper man sig økonomisk igennem som hjemmeside, ved at sælge sig selv til arbejderaristokratiske lag i fagforeningerne.

Ungdomsarbejdet var på et godt niveau. Rød Ungdom havde en massebasis og landsdækkende organisering. Der var ekstremt gode fremtidsudsigter før parti-sprængningen, men blot 13 år efter den, nedlagde resterne i Rød Ungdom sig selv.

Siden revisionismens splittelse af DKP/ML er utallige ’samlingsprocesser’ gennemført af den revisionistiske partiledelse. Hovedsaligt med – og mod – Kommunistiske Parti i Danmark (KPiD), men også med en sporadisk flirten med Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). ’Samlingen’ er siden 1997 – i femogtyve lange ’samlings’-år – gennemført på et direkte revisionistisk grundlag. Uanset det konkrete udfald, kan det intet føre med sig.

Mange kammerater er blevet desillusionerede over de faktiske konsekvenser og resultater. Både i sammenligning med den lovede og proklamerede samling, og i forventningen til hvad et kommunistisk parti er og bør være. Siden 2008 har resterne af DKP/ML, samt en mindre afskalning af KPiD, fortsat den revisionistiske praksis under navnet ’Kommunistisk Parti’.

Fra år 2000, hvor OKTOBERs arbejde udmøntede sig i stiftelsen af Arbejderpartiet Kommunisterne, har der igen været et marxistisk-leninistisk parti. Et parti som repræsenterer, og slås for og med, arbejderklassen og for folkets interesser.

Flere af artiklerne i denne bog har tidligere været bragt i bladet Kommunistisk Politik, der startede som OKTOBERs blad, og som senere videreførtes af APK. Redaktøren af Kommunistisk Politik var Klaus Riis, den tidligere formand for DKP/ML gennem 18 år i perioden 1978-1997.

For fremtiden

Der er ikke blot -risiko- for at revisionismen igen vil forsøge at nedbryde det marxistisk-leninistiske parti, der er derimod garanti for det. Risikoen består alene i, at det marxistisk-leninistiske parti ikke er rustet til at modgå de forsøg. I at partiet ikke er rustet til at modvirke og modstå revisionismens angreb.

Det er blandt andet derfor denne bog udgives. Når revisionismen stikker sit fjæs frem, er det godt at kunne genkende den. Endvidere er det et behov i klassekampen at lære og forstå marxismen-leninismen, og også dette behov er denne bog med til at opfylde.

For dokumenterne i bogen er der tale om en periode med reorganisering, med udvikling og afklaring for kommunisterne i årene 1997-2000. Det er bestræbelsen på at overkomme revisionisternes sprængning og skabe et nyt marxistisk-leninistisk parti.

Meget materiale måtte ses bort fra, og der er i bogen sorteret efter dokumenter og artikler i OKTOBER-perioden, som eksplicit beskæftiger sig med det kommunistiske parti. Selv i det spørgsmål kunne alt ikke tages med.

OKTOBERs virke var bredt og bød på en bred deltagelse i klassekampen. Ønskes det at dykke ned i de andre af OKTOBERs mangesidede arbejder, så henvises der især til Kommunistisk Politik årgang 1997-2000, hvor aktiviteter, støtte, udtalelser og meget andet kan findes. Efter et omfattende men hurtigt og fokuseret arbejde dannedes Arbejderpartiet Kommunisterne i år 2000 ud af OKTOBERs forberedelser.

Fra revisionismens overtag i DKP i midten af 1950’erne og til DKP/ML’s dannelse i 1978 gik over 20 år, men fra revisionismens overtag i DKP/ML i 1997 til dannelsen af APK i 2000 gik der mindre end 4 år.

Det faktum taler til den bedrift som arbejdet i OKTOBER var, og det som APK er, og det vidner om, at historien er en lektie man kan lære af og kan handle på.

For de følgende tekster har vi opfordringen: Læs dem, brug dem, del dem!

Redaktionen Maj 2022

Yderligere information

Vægt 0,574 kg
Størrelse 21 × 15 × 3 cm
Back To Top