Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kampen om historien

58 kr.

Udgivet oktober 2022
40 sider
A5 format

Beskrivelse

Denne bog er udgivet i samarbejde mellem Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), Norge, og Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark. Den omhandler magthavernes omskrivning af Anden Verdenskrigs historie, deres dæmoniseringen af kommunismen og forsøg på ”rehabiliteringen” af fascismen. Med eksempler fra Norge og Danmark.

Forord

Lad dem ikke forfalske vores kollektive erfaringer fra kampen mod fascismen og nazismen!

Det er altid magthaverne der skriver – eller rettere omskriver – historiske begivenheder i deres eget billede. Sådan gør de deres version til officiel sandhed. Det er nogle gange en krævende øvelse, da menneskeheden gennem flere generationer har samlet sine egne historiske erfaringer. Det er særligt krævende, når der stadig er levende vidner til sandheden eller deres nære efterkommere, som kan fortælle, hvordan tingene var.
Når denne generation er væk, er det lettere at fordreje historiske kendsgerninger.

En bog som denne ville det have været fuldstændig overflødigt at lave i 1946, året efter 2. Verdenskrigs afslutning. Dengang vidste alle, hvordan tingene hang sammen. I dag er vi desværre nødt til at repetere, hvad der var indlysende for tidligere generationer.

I denne bog vil vi især se på, hvordan de herskende klasser i Vesten, også i Danmark og Norge, har fundet tiden moden til at bagatellisere nazismens og fascismens kriminelle karakter og handlinger. Og hvordan de på samme måde forsøger at kriminalisere kommunismen og kommunisterne – fascismens evige hovedfjende.

Oslo/København, august 2022

Back To Top