Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 2 – april 2024

Indhold

Det socialistiske Danmark – socialisme og kommunismen
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kampen mod den tyske imperialisme i dag
Af Arbeit Zukunft, Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland

Militærkup er ikke en sejr for revolutionære kræfter, som revisionisterne påstår
Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV), Burkina Faso

Reaktionens og fascismens fremmarch og kampen for et revolutionært brud med det imperialistiske kapitalistiske system
Af Arbejdernes Kommunistiske Parti i Frankrig, PCOF,

Uden revolutionær teori kan der ikke være nogen revolutionær bevægelse
Af Jan Steinholt, redaktør af Revolusjon og med i Kommunistisk Platform (ML), Norge

Hvordan Khrusjtjovs revisionisme skabte og brugte krisen i det sovjetiske landbrug til at underminere socialismen
Af Mike Baker

Mod multipolarisme, for arbejderklassens internationalisme
Af Kommunistisk Platform – for Arbejderklassens Kommunistiske Parti i Italien

Bruddet med KAP og maoismen – et nedslag i det kommunistiske partis rødder og historie
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Løssalgs pris pr. 1. januar 2024: 45 kr.
Årsabonnement tilsendt (6 nr.) Danmark 380 kr.
Kontakt vedr. abonnement: info@oktobernet.dk

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top