Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 3 – august 2020

Tag med på en rundrejse i den aktuelle globale klassekamp og opdag hvor meget vi kan lærer af hinandens erfaringer. Og hvor meget det er en fælles kamp mod det imperialistiske system for at skabe et nyt retfærdigt samfund.

Det bliver klart at revolutionen organiseres allerede i dag. Hvad enten udgangspunktet er at slå angrebene mod arbejdstid og pension tilbage eller lede folkeopstandene på de forskellige kontinenter videre over i en folkelig revolution. Det er det ene hovedtema belyst gennem opsamling af erfaringerne og status fra den anden runde af det arabiske forår, de videre opgaver i at udvikle enheden i folkeopstanden i Ecuador i Sydamerika og Burkina Faso i Afrika til en revolution, over klassekampen i Indien til opstanden i imperialismens hjerte USA, til hvordan rejser vi en revolutionær vej d af krise i Europa konkret i Danmark og Norge.

Det andet tema belyst fra forskellige lande er klassekampen med arbejderklassens og borgerskabets vej ud af den voksende krise og hvordan vi udvikler arbejderklassens.

Borgerskabet forsøger at løse to store problemstillinger med deres krisepolitik. Det ene er at redde hvad reddes kan af profitten for de store monopoler ved at lade arbejderklassens betale. Det andet er at finde og gennemfører de politiske og økonomiske tiltag, der kan forhindre massearbejdsløshed og ny fattigdom i at undergrave stabiliteten i det kapitalistiske system og forhindre den økonomiske krise i at udvikle sig til en politisk krise.

Overfor det står arbejderklassen, de progressive og revolutionære med to lignende store problemstillinger vi skal løse med en revolutionær krisepolitik. Det ene er at udvikle den konkrete aktuelle forsvarskamp for ikke at skulle betale krisens byrder og slå rækken af kriseangreb tilbage gennem at udvikle enheden i arbejderklassen og dens allierede på en klassekampslinje. Det andet er at bruge den nye bevidsthed og mobilisering Corona-pandemien har skabt med afsløringer af kapitalismens inderste væsen og konsekvenser til at udvikle og rejse kampen for en revolutionær løsning på kapitalismens krise.

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top