Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 1 – januar 2019

Siden krisen i 2008 har vi set populismen- og ikke mindst højrepopulismen brede sig Europa. Hvordan skal vi bedømme udviklingen, de forskellige former den tager og dens indflydelse i brede protestbevægelser. Artiklen om populismen i Europa giver en grundig analyse af den aktuelle populismens sociale grundlag og funktion, dens ideologi, politik og retorik. Og ikke mindst giver den en række bud på, hvordan kan vi afsløre og bekæmpe dens indflydelse i arbejderklassen.

Den nødvendige sammenhæng mellem dagskampen og kampen for socialisme behandles både teoretisk og ud fra aktuelle sider i klassekampen – som kampen mod klimaforandringerne, mod regeringens ghettopakke, for bedre vilkår for arbejderungdommen.

Hvordan spiller dagens identitetspolitik ind i den ideologiske debat og praktiske klassekamp tages op i under spørgsmålet om identitetspolitik er moralisme eller klassekamp.

International sættes fokus på verdens to folkerigeste nationer Kina og Indien med artiklen kampen om Indiens milliarder og Kina – en socialimperialistisk supermagt. I et interview giver journalisten John Pilger sit bud på en ny kold krig og kommende trusler.

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top