Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 4 – november 2019

Hvordan ser dansk økonomi ud, her hvor en ny økonomisk verdenskrise er ved at bryde ud? Hvad er den danske og EU’s herskende klasses plan for at redde sig ud af en ny krise, de selv har skabt. Og hvad er arbejderklassens svar og revolutionære perspektiv?

Det belyses i det nye nr. af magasinet Enhed og Kamp fra en række forskellige vinkler. Spørgsmål som: hvor forsvandt pengene og arbejdspladserne hen, statens rolle i den omfattende militarisering af økonomien, hvem ejer egentlig jorden i dag, hvad ligger bag de stigende huslejer? Med den politiske økonomi kan vi ikke bare gennemskue hvad der sker, men også baggrunden for, hvorfor der sker.

EU’s fejlslagne økonomi og en voksende strejkebevægelse i den europæiske arbejderklasse mod omfattende massefyringer og arbejdsløshed belyses bl.a. gennem krisen i den tyske bilindustri og kampen for en 30 timers arbejdsuge. Ligesom fascismens fremmarch i Europa, og hvad vores svar må være, tages op.

I det nye nr. finder du desuden artikler om:

USA-imperialismens krav om kontrol over Grønland og hvordan regeringen går både USA, EU’s og dansk imperialismes ærinde i modsætning til det grønlandske folks ret til selvstændighed.

Den kapitalistiske stats rolle som administrator, operatør og direkte aktør belyses udover den økonomiske og militære side også gennem myten om den neutrale klassestat og det rene demokrati.

Taktikken om ”en arbejderregering” og ”arbejderklassens enhedsfront” kan ikke forfladiges til en simpel parlamentarisk alliance mellem forskellige partier. Kominterns taktik, om at opbygge en politisk og organisatorisk alliance nedefra mellem alle arbejdere på tværs af diverse skel konkret, tages op. Ligesom spørgsmål om Kominterns rolle i at sikre stiftelsen af DKP i kamp mod reformismen tages op historisk og som et aktuelt spørgsmål i det forsatte opgør med reformismen.

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top