Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 4 – december 2023

Indhold

Nogle spørgsmål rejst af det palæstinensiske folks befrielseskamp
Kommunistisk Platform – for Arbejderklassens Kommunistiske Parti i Italien

Den arabiske region i centrum for imperialistiske konflikter
Af Arbejderpartiet, Tunesien

Dansk imperialisme, EU og NATO – i lyset af imperialistisk rivalisering og krige
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Arbejderklassens og folkenes kampe i en verden med skærpede modsætninger
Sluterklæring fra det 27. internationale seminar med titlen “Revolutionens problemer i Latinamerika”

At kæmpe for fremtiden er at kæmpe mod kapitalismen!
Af Ecuadors Revolutionære Ungdom, JRE

Opbyg en bred folkelig bevægelse for revolutionær forandring
Det Voltaiske Revolutionære Kommunistparti (PCRV), Burkina Faso

Skab enhed i kampen mod borgerskabet og imperialismen
Sluterklæring fra CIPOML’s 28. verdenskonference

Carlos Latuff – en ven af palæstinensere

Kritik af det ”imperialistiske pyramidespil”
Kommunistisk Platform – for Arbejderklassens Kommunistiske Parti i Italien

Endeløs forvirring i debatten om imperialisme – Fra ”multipolaritet” til “pyramiden”
Arbejderpartiet (EMEP), Tyrkiet

Hvad skete der i Sovjet med Hrustjov – en ulv i fåreklæder
En anmeldelse og opfordring til at læse Enver Hoxha’sbog: Hrustjoviterne
Af Oscar Özgür Serin

Udtalelser Arbejderpartiet kommunisterne, APK
Solidaritet med det palæstinensiske folks kamp 7.oktober 2023
Stop Israels folkemord – for et frit Palæstina 18. oktober 2023
Bekæmp vold mod kvinder 25. november 2023

Støt palæstinensernes retfærdige modstandskamp – Stop Israels folkemord!
Udtalelse APKs Novemberkonference 11.november 2023

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top