Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 2 – maj 2023

Indholdsfortegnelse:

En stærk social bevægelse mod pensionsreformen
Af Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, PCOF

Det imperialistiske kapitalistiske systems forværrede krise
-kilde til imperialismens voksende aggressivitet
Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti, PCRV, Burkina Faso

Bankkrise i krigsøkonomien
Af Jan R. Steinholt, Kommunistisk Platform marxist-leninister, Norge

Den ekstreme højrefløjs fremmarch i Italien og arbejderklassens kamp
Af Kommunistisk platform – for Italiens Proletariats Kommunistiske Parti

Kunstig intelligens lover at løse opgaven med automatisering af kontoret
Af Franz Krejbjerg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Det moderne Kina og højreopportunismens logik
Af Martin Banke, Medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom

Noget om proletariatets diktatur i Brechts ånd
Af John Max

Den multipolære verden og ”frihedskæmpere”
Af Organisationen for genopbygningen af Tysklands kommunistiske arbejderparti (Arbeit Zukunft)

Stalin, freden og Den kolde krig
Af Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunister, APK

Hvor var staten under jordskælvene i Tyrkiet?
Af Arbejderpartiet (EMEP) – Tyrkiet

Militarisering i Mexico, en del af fasciseringen og fascismen
Af Mexicos Kommunistiske Parti (Marxister- leninister)

Lad os forene kampen for lønninger med kampen for social revolution
Udtalelse CIPOML

Solidaritet med arbejderne i Frankrig
Udtalelse CIPOML europæiske partier

Lad os være solidariske med folkene i Tyrkiet og Syrien, der står over for en jordskælvskatastrofe
Udtalelse CIPOML

Vi støtter folket i Sudan, ikke et reaktionært styre
Udtalelse CIPOML

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top