Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 3 – november 2021

Indholdsfortegnelse

For et revolutionært brud med kapitalismen
Kongresudtalelse APKs 9.kongres 2021

Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger
Kongresudtalelse APKs 9.kongres 2021

Håndbog i faglig kamp – Anmeldelse og uddrag
Af Enhed og Kamps redaktion

Strejkehåndbogen eller bare kogebogen
Af S.T. Rejke

Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen
Kongresudtalelse APKs 9.kongres 2021

Covid-19 og kapitalismens generelle krise
Af Bikram Mohan, Revolutionary Democracy, Indien

For en revolutionær vej ud af kapitalismens kriser
Beretning til APK’s 9. kongres. Del 1. September 2021

Da ordet kvinde igen blev farligt
Venstre-højre om kønsskifte til børn
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Undertrykkelse af kvinder og bevægelser for kvindefrigørelse i Sydasien
Af Shamim Chaudhry, Pakistan Mazdoor Mahaz (Pakistans Arbejderfront)

Stol ikke på imperialisterne– Afghanistan beviser det endnu en gang
Af CIPOML, Den Internationale Konference af Marxist-Leninistiske Partier og Organisationer

Styrk kampen mod imperialismen og dens forsatte terrorkrige
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, 11. september 2021

“Terrorkrig” – Nej!
Udtalelse fra APK den 13. september 2001

En kort rapport om den politiske situation i Bangladesh
Af Kabir, Bangladeshs Kommunistiske Parti

Den sociale kamp og venstrefløjens rolle i Latinamerika
Sluterklæring fra Det 25. internationale seminar om revolutionens problemer i Latinamerika, 2021

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top