Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 4 – december 2021

Indholdsfortegnelse

Sundhedspersonale – en global handelsvare
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Dagen for annekteringen af DDR
Af Herbert Polifka, Arbeit Zukunft, Magdeburg, Tyskland

Faglig kamp, ligeløn, kvindekamp
Af Cathrine Pedersen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Lad de rige betale Corona byrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte
Udtalelse Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Kampen for de offentlige ansatte – hvad nu?
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Mafia, økonomi og politisk magt i Italien
Af Kommunistisk platform – for den italienske arbejderklasses kommunistiske parti

11.000 tvangsflytninger inden 2030 + ét danmark uden huller
Breaking poetry af Deniz Kiy

Finanskapitalen sætter den globale politiske dagsorden
Af Tine Spang Olsen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Migranter skal ikke bruges som brikker og ofre for de herskende klasseinteresser!
Udtalelse af europæiske partier i CIPOML

Stol ikke på imperialismen
Fra beretningen til APK’s 9. kongres 2021. Del 2 om den internationale situation

Revolutionen er fortsat et problem, der venter på en løsning
Af Arbejderpartiet (PCT), Den Dominikanske Republik

Den længste arbejderstrejke i Serbiens historie
Af Den Revolutionære Arbejderalliance, Serbien

De fattige bønders og landarbejderklassens kampe og vejen til deres reelle frigørelse
Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV), Burkina Faso

Jorden er for dem, der arbejder med den
Af Simón Arancibia, Det Revolutionære Kommunistparti – PCR, Bolivia

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top