Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 1 – februar 2020

Udviklingen af arbejderklassens kampe, de nye tendenser, hvad skal der til for at en klassekampslinje kan udvikles. Og sammenhængen mellem fagbevægelsen og de folkelige bevægelser. De spørgsmål giver en række af de europæiske kommunistiske ml-partier bud på. Det er i en fælles situation med voksende strejker og protester mod EU’s arbejderfjendske og anti-sociale politik, at OK20 herhjemme udspiller sig.

Kvindekampen i Europa handler også om at stå sammen for at forsvare offentligt finansierede velfærds- og sundhedsydelser af høj kvalitet. På daginstitutionsområdet er en landsdækkende bevægelse og kamp for minimumsnormeringer vokset frem. Men hvordan gør kvindespørgsmålet for de forskellige klasser sig gældende i denne bevægelse? Spørgsmålet om ideologiens betydning, dens materielle rødder i de sociale klasser og kampen mellem dem behandles i dette nr. både praktisk og teoretisk. Ideernes kamp er en særdeles nærværende del af klassekampen, for at den kan ende med en revolutionær forandring.

Klimakravene må rettes mod de ansvarlige og årsagen. Marx sagde det enkelt ”kapitalismen ødelægger sine to kilder til rigdom – arbejderklassen og naturen”. Mens monopolernes regeringer har travlt med at male sort energi grøn, vokser modstanden ikke mindst mod den magtfulde fossilgas lobbys hærgen.

Diskussioner om borgerløn har det med at dukke op, når konsekvenserne af fattigdomsreformerne bliver for tydelige. Men det er gamle kapitalistiske utopier, der hentes frem for at aflede opmærksomheden fra kampen for at afskaffe reformerne.

Perspektiverne for folkeopstandens sejr i Ecuador og en række brændpunkter fra Bolivia, Kasmir og Elfenbenskysten i Afrika belyses gennem udtalelser fra disse lande.

Alt dette kan du bl.a. læse om i dette nr.

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top