Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 1 – februar 2021

Første nummer i 2021 spænder vidt, fra hvordan pandemier blev bekæmpet under socialismen – til eksempler på hvordan den politiske kunst, som tegneserier og videoer, bliver brugt i kampen for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og mod vold mod kvinder.

Et fælles træk der tages op i flere artikler, er hvordan statsmagten med epidemilove og undtagelsestilstande bliver mere og mere totalitær og under dække af Coronabekæmpelse indskrænker de borgerlige rettigheder mere og mere. Som modsvar til dette bringes et bud på en revolutionær retning og for brud fra henholdsvis det danske kommunistiske parti, APK og det franske PCOF.

Betydningen af udviklingen af ”Generation standby” med SMS-job og af kunstig intelligens under kapitalismen tages op og spørgsmål som hvorfor alt arbejde under en krise som nu ikke skaber værdi i kapitalens øjne.

Nummeret kommer rundt i verden og ser på spørgsmål som, hvorfor Biden var krigsforbrydernes præsidentkandidat, hvordan situationen for befolkningerne under Corona og krise er i Rusland og i lande i syd – øst Asien og Mellemøsten er. Hvor kampen står i Venezuela. Og hvad Brexit og EU’s supermagtsdrømme betyder.

Og så bringes der, sidst men bestemt ikke mindst, en gennemgang af de dramatiske konsekvenser den moderne revisionisme har haft for socialismen, klassekampen og kampen for revolutionen tilbage fra 1950erne frem til i dag. En værdifuld, lærerig artikel, der også varmt kan anbefales.

Indholdsfortegnelse

Klassestaten opruster med ny epidemilov
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Uden revolutionær retning går det ikke
Interview med APK’s formand, Jonas Ørting

Corona og spørgsmålet om, hvad der skaber værdi
Af Diethard Möller, Organisationen for oprettelsen af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland

Generation standby med SMS job/Kampen mod kontrakt-, deltids- og vikararbejde
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Hvorfor var Biden krigsforbrydernes kandidatvalg?
Af Chloe Rafferty, Global Research, USA

Når klassestaten muterer
Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

Kunstig intelligens er privat ejendom under kapitalismen
Af Franz Krejbjerg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

For et revolutionært brud med systemet
Af Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, PCOF

”Esmarie” fortæller sin historie Corona bruges mod retten til abort

Video – hjælp mod vold uden lyd

Den moderne revisionisme – en direkte fjende af revolutionen og socialismen
Af Pablo Miranda, Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti, PCMLE

Arbejderne må klare sig selv under Covid-19 i Rusland
Af Ruslands Internationale Arbejdergruppe

Kampen mod epidemier under socialismen/ Erfaringer fra USSR i fred og krig
Oversat i uddrag fra Revolutionary Democracy, Indien

Brexit er i hus
Af Jan R. Steinholt, Revolusjon, Norge

Det er EU’s supermagtsdrømme, der er truslen
Af Franz Krejberg, Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Kampen i Venezuela udvikles midt i imperialismens modsætninger
Af Venezuelas Kommunistiske marxist-leninistiske parti, PCMLV

Bare arbejderklassen kan overvinde pandemien og kapitalismens kriser
Udtalelse fra CIPOML-konferencen for Vest- og Sydasien-regionen

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top