Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 2 – april 2022

Indholdsfortegnelse:

Ingen krig i Ukraine, nej til alle former for krigsmageri!
Udtalelse fra Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Kapitalisme og krig – Ukraine 2022
Af Luiz Falcão, Det Revolutionære Kommunistiske Parti – PCR, Brasilien

Stem nej den 1. juni. Vi skal ikke have mere af monopolernes EU eller dens imperialistiske hær
Af Lisbet Bonde, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Reel selvstændig kan først opnås med socialismen
Fra Manifestet for et socialistisk Danmark, APK

EU frygter at miste kontrol i Afrika
Af Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU, Norge,

Vi skal standse den danske regerings støtte til USA’s krigspolitik – og gå imod imperialistisk krig
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Borgerlig og socialistisk pacifisme
Af Kommunistisk Platform – for arbejderklassens kommunistiske parti, Italien

EU og NATO er alliancer for storkapitalen i USA og Europa
Uddrag fra Enver Hoxha: ’Eurokommunisme er anti-kommunisme’

Kampen mod krigsfaren – NATOs og EU’s militarisering
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Europahæren (Sangtekst af Klaus Riis)

En dag på jobbet med hårde krav til pædagogerne

Skal krige undgås må imperialismen fjernes
Uddrag fra J. Stalin: Socialismens økonomiske problemer i USSR, 1951

Socialisme og krig
Uddrag fra V.I. Lenin: Principper for socialisme og krigen 1914-15

Arbejdskampene vokser i Tyrkiet
Interview med Seyit Aslan, formand for Fødevareforbundet (GIDA-IS) og DISK

Voksende inflation sender regning for krig og krise til arbejderklassen
Af Franz Krejbjerg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Aspekter af Ernesto ”Che” Guevaras politiske og økonomiske ideologi
Af Chiles Revolutionære Kommunistiske Parti

Økologisk krise, kapitalisme og videnskabelig socialisme
Af Kommunistisk Platform – for arbejderklassens kommunistiske parti, Italien

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top