Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 1 – februar 2022

Indholdsfortegnelse

Styrk kampen mod krigs-politikken!
Arbejdere i Europa går mod kapitalens angreb
Udtalelser fra det europæiske møde i CIPOML

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord
Udtalelse Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Krigspropaganda med mange effekter
Af Revolusjon, Norge

Tyrkiet: Vi vil vinde sammen, folket vil vinde!
Af Arbejderpartiet, EMEP, Tyrkiet

Ligelønskampen står på skuldrene af mange stærke kvinder
Af Nanna Gregersen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kvindeoprør på gaden 8. marts

Fra ”det 21. århundredes socialisme” til progressivisme
Af Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador

Bag om Enhedslistens parlamentariske succes
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Nok er Nok!
Udtalelse af europæiske partier i CIPOML

Militærstyrken Takuba ud af Sahel
Udtalelse fra det europæiske møde i CIPOML

Produktiv og uproduktiv arbejdskraft i et historisk marxistisk perspektiv
Af Tyrkiets Arbejderparti, EMEP

Sort slaveri og den kapitalistiske produktionsmåde
Af Luiz Falcão, Centralkomiteen for Det Revolutionære Kommunistparti – Brasilien

Arbejderklassen i den globale imperialismes tidsalder
Af J.P. Galindo, Spanien

Vi forsvarer Afghanistans ret til selvstændighed
Fælles indisk, iransk og pakistansk udtalelse om Afghanistan

Solidaritet og støtte til vores broderparti i Marokko
Udtalelse af CIPOML

Stop imperialismens kriminelle krigsophidselse på Balkan

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top