Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 3 – august 2023

Indholdsfortegnelse:

Spræng lønrammen – OK24
Af Karin Nicholaisen ,Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Om skønmalingen af russisk imperialisme og ”multipolarisme”
Af Revolusjon, Norge

Bruddet med KAP og maoismen
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Om partiets ideologiske arbejde
Af Heron Barroso – Brasiliens Revolutionære kommunistiske parti, PCR

Dansk imperialismes placering i verden og krigspolitikken
Af Tine Sprang Olsen, Arbejderpartiet kommunisterne, APK

At trække på erfaringer fra fortiden for at bygge fremtiden
Af J. Romeo, Spaniens kommunistiske parti(marxist-leninister), Pce(ml)

Svenske satiretegnere mod NATO

EU og den danske regerings flygtning- og migrantpolitik
Af Marie Herget, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

For kvinders rettigheder og frigørelse
Udtalelse og rapport fra den 3.kvindekonference i Latinamerika og Caribien

Kvinder og migration i Mexico

2023 – et år med økonomisk afmatning og usikkerhed for colombianerne
Af Colombias Marxistisk-leninistiske Kommunistparti

Udtalelser fra APK
NATO-topmøde: Endnu et skridt nærmere storkrig
Fordøm Israels kriminelle angreb på Jenin!
Forsvar asylansøgeres og flygtninges rettigheder

Udtalelser fra de europæiske Cipoml partier og organisationer
EU støtter Tunesiens diktator i kampen mod flygtninge
Kæmp for fred – Stop krigen nu!
Arbejderbevægelsen vinder frem i Europa!

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top