Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 4 – november 2020

Et hovedtema lige nu, og som også går gennem dette nr., er den globale økonomiske, politiske, sociale krise. Covid19 pandemien har accelereret krisen og skabt en sundhedskrise oveni. Kapitalismen har ingen reelle kriseløsninger eller alternativer. Hvordan vendes frustration og vrede til organisering og kamp? Hvordan rejser vi en større politisk bevidsthed om kapitalismens krise? Det er nogle af de spørgsmål som rejses.

Med kriserne er kvindernes uligestilling i samfundet blevet så tydelig. Kvindeundertrykkelsen er klassemæssigt, socialt, seksuelt og fysisk blevet mere rå og åbenlys og må forbindes med kampen for en socialistisk fremtid uden undertrykkelse.

Friedrich Engels skabte sammen Karl Marx den videnskabelige socialisme, dens principper, metode og filosofi. Her 200 år efter hans død ses gennem artikler i dette nr. hvor aktuel og brugbar hans værker og tanker er for os i dag.

Indholdsfortegnelse

Hvordan kan vi skabe en større politisk bevidsthed omkring kapitalismens krise?
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kampen mod krisen og pandemien er et klassespørgsmål
Udtalelse fra de europæiske organisationer og partier i CIPOML

Styrkelse af Den Europæiske Union på ryggen af arbejderklassen
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

”Den nye silkevej” i Italien
Af Kommunistisk Platform, Italien

Vejen til den revisionistiske afgrund: Noter om Sovjetunionens historiske erfaringer
Af Raul Marco / C.Hermida, Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk) / PCE(m-l)

De unges fremtid er en revolutionær ændring af systemet
Udtalelse fra de europæiske organisationer og partier i CIPOML

Ære og respekt til kammerat Raul Marco
Hilsen fra Cipoml

Friedrich Engels – 200 år og aktuelC
Af Revolusjon, Norge

Friedrich Engels og hans arbejde
Af Tyrkiets Arbejderparti, EMEP

Engels, patriarkatet og reproduktionen
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Verdens kvinder: Lad os forene os i kampen for socialisme, så vi kan ”trække vejret”!
Af CIPOML, Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer,

Satire – en del af den politiske kunst
Af Nana Gregersen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Folkets frustration må udvikles til organisering og kamp
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

Grænsen for kapitalistisk produktion er kapitalen selv
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

Den kapitalistiske krise og pandemien
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

For enhed mellem arbejderne og folkene i Middelhavsområdet
Udtalelse fra de europæiske marxist-leninistiske partier og organisationer i CIPOML

Deres ”demokrati” og vores
Af Bolivia Revolutionære Kommunistiske Parti, PCR

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top